STEM Nedir? STEM Eğitimi Ne Kazandırır?

STEM kısaltması Science, Technology, Engineering, Mathematics sözcüklerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin öğrenme aşamasında dört farklı disiplini birlikte kullanarak ortaya ürün koyabilmeleri için uygulanan bir eğitim öğretim ilkeler bütünü olarak tanımlanabilir. Kimi eğitimbilimciler (eğitim alanında çalışan bilim adamları, eğitim araştırmacıları) “Art” da ekleyerek STEM felsefesine sanatı da dahil ediyorlar. Bu durumda STEAM şeklinde kısatma değişiyor.
Ülkemizdeki eğitimciler tarafından ingilizcesi yerine Türkçe kısaltması kullanıldığında ise FeTeMM şeklinde ifadesini buluyor. Bu kısaltmanın uzun hali de Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik şeklinde oluyor.
STEM alanında öğretmen yetiştirme konusunda gerek özel sektörde gerekse kamuda (TC. Milli Eğitim Bakanlığı) yıllardır süregelen çalışmalar bulunuyor. Çünkü öğretmenlerin hazır olmamaları durumunda, STEM temelli eğitim öğretim programlarının öğretmenlerce yetersiz değerlendirilmesi ve sonucunda da emeğin boşa gitmesi anlamına gelecektir.
STEM Eğitiminin temel ilkesi dört disiplinin birlikte işe koşulması, bütüncül yaklaşımla öğrencilere temel bilimleri kavratmayı hedeflemesidir. 21.Yüzyıl becerilerini (21st century skills) kazandırabilecek STEM felsefesi ile hem öğretmenler derslerinden keyif alırlar, hem de öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenirler. Öğrenciler bu bütüncül yaklaşım içinde Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik disiplinlerini ayrı ayrı birer bölüm olarak değil birbirini tamamlayan bütünün parçaları olarak görürler. Her bir disiplinin proje tabanlı öğrenmede kendine özgü işlevleri bulunmaktadır.
Düşündüğü bir projeyi gerçekleştirebilen öğrenciler STEM felsefesinin ana kaynağıdır. Karşılaştığı bir problemi çözerken doğanın nimetlerinden yararlanan öğrenciler böylece kritik karar verebilme, eleştirel düşünebilme, tersten bakabilme, empati geliştirebilme, yeniden tasarlayabilme, olasılıkları hesaplayabilme gibi çeşitli yeteneklere sahip olurlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir